Argumenterer for tværsektorielle CSR-strategier

Barbaria blev tiltrukket af CSR kursets faglige sammensætning og muligheden for at undervise i et flerkulturelt miljø i Buenos Aires.
- Som forelæser på CSR studiet har jeg en rigtig god mulighed for at videreformidle perspektiver fra Dominican University of California’s grønne kandidatprogram i virksomhedsledelse. Det er også spændende for mig at høre de studerendes forskellige perspektiver og arbejde med den argentinske CSR-organisation Amartya, som er medarrangør på studiet. Sammen kan vi også bidrage til at påvirke virksomheds- og organisationskulturen ved at ændre på, hvordan de studerende ser mulighederne for at påvirke deres fremtidige arbejdsgivere.

Hvad udløste dit fokus på grøn og ansvarlig forretningspraksis?
- Det var ikke en enkeltstående hændelse, som stod for ændringen. Der var nok mere snak om et vendepunkt efter næsten 30 år i Corporate America, hvor jeg deltog i jagten efter hurtig profit på bekostning af vores planet og fremtidige generationer. Følelsen af at jeg havde et moralsk ansvar for at bruge min erfaring til at være med til at skabe en ny virksomhedsmodel blev forstærket, når jeg så hvor dårligt sektorerne jeg arbejdede i forholdt sig til de sociale, miljømæssige og økonomiske konsekvenser af klimaforandringerne.  Jeg oplevede, at miljøaktivisterne, NGOerne samt den statslige og offentlig sektors silotænkning blev en barriere for at bygge en ordentlig business case, som tydeliggjorde den økonomiske værdi, risikoreduktionen, de reducerede omkostninger og de nye innovationsmulighederne, som kan komme gennem udviklingen af CSR policy og fokus på bæredygtig udvikling.

I følge Barbaria er det netop ved at tænke på tværs af sektorer og afdelinger, at man kan finde strategier, som er gunstige både for organisationen som helhed og samfundet og miljøet omkring den.

Hvilken udvikling ser du for bæredygtige virksomhedsstrategier i USA?
- USA halter på mange måder bagefter de ledende lande inden for bæredygtig udvikling. Den til tider modstridende nationale politik og delstaternes på en gang mægtige og fleksible rettigheder er et tveægget sværd. Jeg tror de enkelte stater kommer til at fortsætte med at lede an med nye regler, som bliver taget op på nationalt niveau efterhånden, som det politiske klima bliver mere modtageligt. 
Samtidig er jeg bekymret for virksomhedernes magt i det amerikanske system, idet de har næsten ubegrænsede muligheder for at give politiske donationer og markedsføre politiske positioner. Denne tendens vil fortsætte med at hæmme udviklingen af en omfattende politisk ændring. Men jeg tror unge mennesker over hele verden, som nu udgør majoriteten, vil blive ved med at kæmpe imod denne trend på deres vej mod magtpositioner i USA og resten af verden. Hvad folk måler som succes, det være sig aktionærer, ansatte eller familiemedlemmer, vil altid ændre sig. Dette vil være den drivende kraft for langsigtede ændringer inden for bæredygtig forretningspraksis. Heldigvis!

På CSR-studiet mødes studerende og fagpersoner fra flere kontinenter, hvilke interessante diskussioner skaber dette?
- Noget af det jeg finder allermest interessant er diskussionerne mellem studerende, som repræsenterer flere forskellige organisationer og regeringer. Vi snakker om, hvilke reguleringer og sociale tjenester de forskellige lande modtager og tilbyder, samt hvilke forventninger og modstand indbyggerne i landene har til disse. Her er der ret store nationale forskelle og dette spiller i høj grad ind på, hvordan bæredygtig forretningspraksis og kulturer udvikler sig. Regeringens indvirkning og muligheder for nemt at indføre nye nationale regler er også meget varierende. Ved at se verden fra forskellige landes perspektiver kan vi nedbryde stereotyper og vantro, som skygger for kritisk tænkning. Det tager lidt tid før gruppen af studerende virkeligt kommer i gang med diskussionerne, men når de gør det, er det fantastisk! 

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen nedenfor så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Tak. Du hører fra os inden tre arbejdsdage.

 

Instagram kan du finde studerendes billeder fra studiestederne.

Du kan også læse studerendes blogs fra studiestederne.

Besøg oss på Facebook, hvor du kan finde nyhedsopdateringer.