Dr. Sudha Ramachandran

- Jeg har haft glæden af at introducere studerende til mit samfund og min kultur og set dem gå gennem utrolige forandringsprocesser efterhånden som ugerne går. Under de første introduktionsuger er de fleste begejstrede over at være i Indien, men også lidt skeptiske over for dette overfyldte, kaotiske og brogede land. Når jeg kommer tilbage to uger senere, har de omfavnet Indien og alle dets udfordringer og er ivrige efter at udforske landet. Det som virkelig er opmuntrende er, at flere af de studerende er kommet tilbage et par semestre senere for at skrive bachelor eller speciale om problemstillinger her.

Hvad ser du som de mest interessante politiske og kulturelle udviklingstræk i den sydasiatiske region nu?
- Samtidig med at lande som Pakistan, Nepal og Burma, der har haft autoritære/autokratiske regeringer, tager små skridt fremad mod demokratisering, vokser intolerancen blandt levende demokratier som Indien og Sri Lanka. Mens Sri Lanka bevæger sig hen imod et mere autoritært system, ser vi en bekymrende reduktion af ytringsfriheden i Indien.

Du underviser i politik, kultur og samfund i Indien, hvor hovedvægten af de studerende på dine hold er skandinaviske. Hvilke forskellige perspektiver eller interessante diskussioner støder du på?
- Diskussioner om kaster har altid været utroligt interessante. I og med at de skandinaviske studerende kommer fra et egalitært samfund, har de problemer med at forstå kastesystemet. De ser alle hierarkier som noget negativt. De sydasiatiske studerende derimod, selv om de er kritiske overfor kastesystemet, argumenterer ofte for at hierarkier kan være gode og henviser gerne til aldershierarkiet i Sydasien. Der er også forskel på, hvordan vi ser på migration, religion og monarkiet.

Hvordan har Freds- og konfliktstudier, og måske til og med gruppen af studerende, ændret sig siden du begyndte at undervise i 2007?
- Gruppen af studerende er vokset både i omfang og diversitet. Der er nu også mange sydasiatiske studerende med på studiet og deres deltagelse i diskussionerne og samspil med de europæiske studerende har været en strålende oplevelse for alle.

Hvilken ny indsigt ønsker du specielt, at de studerende forlader Indien med?
- Jeg ønsker, at de skal rejse hjem med en bevidsthed om, at orden og struktur ikke nødvendigvis betyder fred, og at mangfoldighed ikke automatisk fører til konflikt. Jeg håber, at erfaringerne fra at leve i Indien vil gøre dem mere modtagelige overfor forskellige ideer, livsformer og kulturer.

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen nedenfor så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Tak. Du hører fra os inden tre arbejdsdage.

 

Instagram kan du finde studerendes billeder fra studiestederne.

Du kan også læse studerendes blogs fra studiestederne.

Besøg oss på Facebook, hvor du kan finde nyhedsopdateringer.