Studiefakta

 • Studiekrav niveau 1: Bestået studentereksamen
 • Studiekrav niveau 2 og 3: CSR 1 eller 60 ETCS
 • Varighed: Et semester
 • Tidspunkt: Forår/efterår
 • Studiepoint: Svarende til 30 ECTS
 • Eksamen: I Argentina/indlevering
 • SU støtte: Udlandsstipendium + alm. stipendium
 • Studiegebyr: 49.000 kr. (41.500 kr. uden logi)
 • Inklusiv: Studie og logi
 • Undervisningssprog: Engelsk

Hvad er CSR?

https://www.kulturstudier.no/how-studying-abroad-can-be-used-in-european-bachelor-degrees/Corporate Social Responsibility (CSR) er et begreb, som omhandler virksomheders og organisationers samfundsansvar ud over det, som er påkrævet igennem love og reguleringer. Samfundsansvar betyder i denne sammenhæng, at virksomheder frivilligt integrerer både miljøhensyn og sociale hensyn i deres virksomhed. Størstedelen af multinationale selskaber skal i dag kunne fremvise strategier og dokumentation, som viser, at de tager CSR alvorligt. Stadig flere er bevidste om, at CSR er en økonomisk fordel, fordi det flytter fokus fra kortsigtede resultater til en mere langsigtet opbygning af virksomheden og dens omdømme. CSR er derfor noget andet end velgørenhed eller sponsorering, idet det omfatter en bæredygtig drift af selve virksomheden. Kompetencer inden for CSR er særdeles efterspurgte ikke mindst af multinationale selskaber, som har etableret sig i udviklingslande. Studiet retter sig mod studerende og arbejdsaktive, som ønsker at arbejde i internationale virksomheder. Studiet kan indgå i en bachelorgrad eksempelvis inden for erhvervsøkonomi og samfundsfag eller kan tages som videreuddannelse.

Kombination med Spansk

To CSR-kurser kombineres med spansk sprog på et af følgende tre niveauer:

Nybegynder - Spansk 0
Fortsætter - Spansk 1
Avanceret - Spansk 2

Læs hvordan at studere i udlandet kan bruges i europæiske bacheloruddannelser

CSR 1: CSR & Sustainable Development

Studiet er en introduktion til virksomheder samfundsansvar og bæredygtighed. Faget giver de studerende en bredt teoretisk ramme for at integrere samfundsansvar som en del af virksomheders strategiske planlægning og beslutningsprocesser. Med en tværfaglig samfundsvidenskabelig og humanistisk tilgang giver dette kursus en oversigt over, hvordan virksomheder kan skabe finansielle og ikke-finansielle værdier for selskabet og samfundet rundt.

CSR 2: CSR Management

CSR Management-kurset giver de studerende praktisk, færdighedsorienteret træning samt det nødvendige værktøj for at administrere og integrere CSR i virksomheders kerneaktiviteter. De Studerende vil lære en systematisk tilgang til at kunne udvikle og implementere CSR-strategier på tværs af brancher og regioner.

CSR 3: Sustainability Strategies for SMEs

Studiet giver mulighed for at fordybe sig i CSR strategier for mindre virksomheder (Small and Medium-sized companies - SMEs).
Hovedfokus i den seneste CSR debat har været koncentreret om større multinationale selskaber. Samtidig er det kendt at mindre virksomheder bidrager med over halvdelen af alle arbejdspladser globalt set. På CSR 3 fordyber eleverne sig i implementerende metoder for at opnå bæredygtige strategier i mindre virksomheder.  

CSR 3 kan kombineres med CSR 2 (og CSR 1 hvis alle tre niveauer vælges).

Argumenterer for tværsektorielle CSR-strategier

Efter mere end 25 år indenfor forskellige koncernledelser i USA, tog Lauralee Barbaria en grøn master-grad i virksomhedsledelse. I dag er hun meddirektør ved Environmental Finance Center West på Dominican University of California.

Læs mere

Studieture

Målet med studiet er de akademiske teorier skal sættes op mod praksis, og ses i forhold til dine erfaringer i Argentina. Dette sker på dit eget initiativ, men organiseres også gennem feltarbejde, som vi arrangerer. Gennem feltarbejde får du kendskab til konkrete og aktuelle problematikker, som udfordrer de abstrakte begreber forskerne benytter i litteraturen og i forelæsninger.

Sådan forløber semesteret

 1. Selvstudieperioden: Før undervisningen begynder har du en selvstudieperiode, hvor du skal sætte dig ind i pensum og skrive en kort opgave.
 2. Undervisningsperioden i Buenos Aires varer fire måneder, med forelæsninger, seminarer, studieturer og gruppeopgaver.
 3. Vejledning, semesteropgave og hjemmeeksamen. 

Selvstudierne og hjemmeeksamen kan du udføre hvor som helst i verden, og med fordel i Argentina. 

Læs mere om fagkombinationer her

De studerende

De studerende er hovedsagligt fra Skandinavien, men i stigende grad også fra andre europæiske lande. Kulturstudier tilbyder stipendier til studerende fra Argentina. Hensigten med disse stipendier er at gøre det muligt for lokale studerende, uden finansiering, at deltage på vores studier. Stipendium-kandidaterne bidrager blandt andet til lokal forankring af hele studieoplevelsen.

De studerende har forskellige baggrunde, både akademiske, erhvervsmæssige og personlige, hvilket bidrager til at gøre diskussionerne mere interessante. Overordnet set kommer en tredjedel af de studerende direkte fra gymnasiale uddannelser, en tredjedel er i begyndelsen af en bachelorgrad, og den sidste tredjedelen er erfarne studerende.

Videre studier

Studiet kan indgå i en treårig bachelorgrad. Tal gerne med os og din studievejleder om tilpasning i din bachelorgrad.

Kontaktperson i Argentina: Jonas

Jonas Tonndorff var med Kulturstudier i Argentina i efteråret 2015, hvor han læste Corporate Social Responsibility. Jonas tog CSR-studiet som en del af sin bachelorgrad i teknoantropologi på Aalborg Universitet i København. Hvis du har spørgsmål om studierne og livet i Buenos Aires er du meget velkommen til at kontakte Jonas på jtonnd13@student.aau.dk eller tlf. 50 59 06 35.

Læs mere

Universitetspartnere

Studierne i Argentina tilbydes i samarbejde med Universidad Nacional de San Martín. Du opnår således ECTS-point fra et af argentinas bedste offentlige og internationalt anerkendte universiteter. 

Sproget er engelsk

Vi har studerende fra mange lande, og kan rekruttere de bedste forelæsere fra hele verden. Du  vil i løbet af semesteret opleve at du bliver bedre til engelsk, både skriftligt og mundtligt - ordforrådet forøges. Dette vil du både kunne drage nytte af ved videre uddannelse og senere i arbejdslivet, da det bliver forventet at man kan kommunikere både på engelsk og dansk.

Ansøgningsprocessen

Ønsker du at studere i Argentina og opfylder du studiekravene, skal du blot udfylde ansøgningsskemaet. Hvis der er ledige pladser på studiet og det specifikke semester du har valgt, sender vi dig et tilbud om en studieplads. Du bekræfter herefter studiepladsen ved at betale et depositum på 2000 kr. Derefter vil du løbende modtage information frem til studiestart således at du kan forberede rejsen og studiet. Du vil blandt andet modtage oplysninger om visum, bøger og udlandsstipendium. Derudover skal du selv stå for at få kurset godkendt ved dit eget universitet. Er du i tvivl hvordan, kontakt blot din studievejleder på universitetet, kontoret i København eller din lokale kulturstudier-medarbejder.

Læs mere om ansøgningsprocessen

Hvorfor studere CSR i Argentina?

 • du forstår processerne bag, når virksomheder og organisationer (ikke) tager samfundsansvar

 • du lærer at forstå koblingen mellem teori og praksis, når der indføres CSR

 • du får mulighed for at opleve transnationale selskabers CSR-strategier i praksis

 • du får relevant viden og erfaring til det globale arbejdsmarked

 • du har samtidig mulighed for at lære spansk

 • du opnår 30 ECTS-point, som kan indgå i din bachelorgrad

 • du kan søge om at få SU og Udlandsstipendium med

 • du opnår engelskkundskaber på et akademisk niveau

 • du oplever at leve og studere i et latinamerikansk land

 • simpel ansøgningsproces og praktiske vejledninger fra Kulturstudier

 • du skaber en profil med eftertragtede kompetencer inden for CSR og international virksomhedsforståelse

 • du får medstuderende og venner fra andre lande og verdensdele

 • du får undervisning af anerkendte professorer fra hele verden

 • din horisont vil blive udvidet, og du vil opleve at kunne indgå i nye faglige og kulturelle miljøer

Mere om Argentina som studiested

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen nedenfor så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Tak. Du hører fra os inden tre arbejdsdage.

 

Instagram kan du finde studerendes billeder fra studiestederne.

Du kan også læse studerendes blogs fra studiestederne.

Besøg oss på Facebook, hvor du kan finde nyhedsopdateringer.