Seminarleder i Vietnam

Engagerede studerende

”Jeg husker, hvor spændende det var at studere i Hoi An og på egen krop opleve det samfund og de udfordringer, som underviserne og pensummet tog op. At undervise og vejlede en gruppe studerende, som selv oplever denne proces er vældigt stimulerende. Derudover er det inspirerende, at man som seminarleder får lov at lede diskussioner, hvor de studerende deltager aktivt. På udviklingsstudier 1 spiller diskussionsøvelserne en større rolle end på de fleste universitetskurser jeg har taget i Sverige, men det ville ikke være muligt uden de studerendes engagement”.

Vietnams udvikling i et historisk perspektiv

”Jeg opdagede Kulturstudier og Udviklingsstudier 1, da jeg tog min bachelor i Lund og var på udkig efter et semester i udlandet. I første omgang var det muligheden for at studere og leve i et land som Vietnam, der tiltrak mig. Det vietnamesiske samfund tilbød en helt anderledes oplevelse end de lande og samfund, man normalt har adgang til gennem universiteternes udvekslingsprogrammer. Min interesse for Vietnam og udviklingsstudier kom også igennem mit akademiske interesseområde, historie. Temaer som dekolonialisering, modernisering og udvikling, der tages op inden for rammerne af udviklingsstudier er ofte også centrale i historie-faget, når man ser på den globale historie i anden halvdel af 1900-tallet. Vietnams erfaringer med dekolonialisering og den tragiske amerikanske indblanding har således en central plads i den globale historieskrivning. Baggrunden er, at Vietnam-krigen, eller «den amerikanske krig» som den kaldes i Vietnam, blev et vigtigt vendepunkt i den globale nord/syd-debat og i konflikten mellem USA og Sovjetunionen”.

Speciale om svensk bistand i en vietnamesisk kontekst

”Da jeg begyndte på min kandidat i historie, fandt jeg tilbage til Vietnam og udviklingsstudier, selvom det var ret tilfældigt. En forsker ved Stockholms universitet skulle starte et projekt om den svenske stats bistandsprojekter og ledte efter studerende, som ville skrive deres speciale inden for dette tema. For mig blev det en mulighed for at bruge mine tidligere erfaringer og skrive om bistand i Vietnam.
Mit speciale handlede om et stort svensk bistandsprojekt, som blev startet i Vietnam i 1970’erne. Når man forsker i bistand fra et historisk perspektiv, handler det ikke om at evaluere eller at bruge historiske erfaringer som vejledning til udformning af nye bistandsprojekt. Det handler i stedet om at se den historiske bistand i en national og global kontekst. Man fokuserer på, hvorfor personer og institutioner agerede, som de gjorde, og ikke på hvorvidt denne ageren havde positive konsekvenser for modtagerne – spørgsmål som måske ville være mere interessante for mere evalueringsorienteret forskning.
På sigt bliver denne forskning relevant for en dybere diskussion af, hvad hensigten med nutidens bistand er. De skandinaviske lande sidder på store bilaterale bistandsprogrammer, som har deres oprindelse i 1960’erne og 1970’erne. I en mere og mere globaliseret verden bliver det måske sværere at se hensigten med disse bilaterale programmer. Det kan være derfor, at der er en øget interesse blandt forskere og samfundsdebattører for at se på de historiske bistandsprojekter med nye øjne”.

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen nedenfor så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Tak. Du hører fra os inden tre arbejdsdage.

 

Instagram kan du finde studerendes billeder fra studiestederne.

Du kan også læse studerendes blogs fra studiestederne.

Besøg oss på Facebook, hvor du kan finde nyhedsopdateringer.