Studiefakta

 • Varighed: Et semester
 • Tidspunkt: Forår/efterår
 • ECTS point: 30
 • Eksamen: Eksamen i Vietnam/indlevering
 • Studiegebyr: 52.000 kr. (46.500 kr. uden logi)
 • Inkluderet: Undervisning, logi samt morgenmad
 • Undervisningssprog: Engelsk
 • Adgangskrav: Bestået studentereksamen

Vigtige temaer

 • Hvordan defineres fattigdom?
 • Hvad er udvikling?
 • Udvikling i Vietnam og Sydasien
 • Globalisering i historisk og økonomisk perspektiv
 • Politiske redskaber og menneskerettigheder
 • Kultur-, køns- og religionstematikker
 • Uddannelse
 • Demografi og migration
 • Lokalt og internationalt arbejde for fattigdomsreduktion

Udviklingsstudier 1 giver et omfattende grundlag for årsagsforklaringer, kritiske analyser og reflekterede vurderinger og fungerer godt som en introduktion til udviklingsstudier. På Udviklingsstudier 1 vil du få muligheden for at udføre feltstudier og høste værdifuld erfaring, hvis du ønsker at arbejde med internationale spørgsmål i fremtiden.

Læs mere om studiet i studieplanen

Semester, årsstudium eller bachelorgrad?

Studiet giver 30 ECTS point som kan indgå i en treårig bachelorgrad ved en videregående uddannelse. Tag gerne kontakt til os og din studievejleder vedrørende muligheden for at indpasse kurset i din bachelorgrad.

Hvis du fortsætter på Udviklingsstudier 2 i Ghana har du årsstudium i udviklingsstudier og mulighed for at søge om direkte optagelse på andet år af bachelorprogrammet i udviklingsstudier ved OsloMet.

De studerende

De studerende er hovedsagligt fra Skandinavien, men i stigende grad også fra andre europæiske lande. Kulturstudier tilbyder stipendier til studerende fra Vietnam. Hensigten med disse stipendier er at gøre det muligt for lokale studerende, uden finansiering, at deltage i vores studier. Stipendiaterne bidrager til lokal forankring af hele studieoplevelsen.

De studerende har forskellige baggrunde, både akademisk, jobmæssigt og personligt, hvilket bidrager til at gøre diskussionerne mere interessante. Omkring en tredjedel af de studerende kommer direkte fra en afsluttet studentereksamen, en tredjedel er i begyndelsen af bachelorgraden, og den sidste tredjedel er erfarne universitetsstuderende.

Joan har studeret i Vietnam

Joan er ved at afslutte sin bachelor i Moderne Indien– og Sydasienstudier ved Københavns Universitet. Hun har brugt en del af sit tilvalg på at læse Udviklingsstudier 1 i Vietnam.

Læs mere

Underviserne

Kulturstudiers uafhængige position gør det muligt for os at rekruttere de bedste forelæsere og seminarlærere fra hele verden, inklusiv værtslandet. Vi er meget stolte af vores dygtige undervisningsstab, som hvert semester sikrer, at du som studerende får maksimalt udbytte af dine studier.

Se oversigten over forelæsere og seminarledere

Interview med Seminar leder Marie Holden

Det at studere udviklingsstudier relevant, uanset hvad du vælger at arbejde med eller studere på et senere tidspunkt, da det lægger vægt på kritisk tænkning og fortsat at sætte spørgsmålstegn ved opfattede sandheder.

Læs mere

Feltstudier

Målet for studiet er at akademisk teori skal gøres levende og brydes mod det, du selv oplever i Vietnam. Dette sker på dit eget initiativ, men også organiseret som feltstudier, som vi tilrettelægger således at du får kendskab til konkrete og aktuelle eksempler, der udfordrer de abstrakte begreber, forskerne anvender i bøger og til forelæsninger.

Sådan forløber semesteret

 1. Selvstudie: Før undervisningen begynder har du en periode med selvstudie. Dette da du skal læse dele af pensum og derefter skrive en kort opgave.
 2. Undervisning i Vietnam: Perioden varer ti uger med forelæsninger, seminarer, fletarbejde og gruppeopgave.
 3. Hjemmeeksamen: Efter undervisningsperioden har du tre uger til at skrive hjemmeeksamen.

Selvstudierne og hjemmeeksamen kan du udføre hvor som helst i verden, og med fordel i Vietnam. 

Læs detaljer om semesterforløbet i Studieguiden

Relevans

Udviklingsstudier handler om forskning indenfor samfundets forandringsprocesser, og trækker nødvendigvis på alle de traditionelle samfundsvidenskabelige discipliner, som økonomi, sociologi, antropologi, geografi og statskundskab. Uanset om du tager en bachelorgrad i udviklingsstudier, eller du tager dette kursus som et valgfag i din uddannelse, så vil du drage nytte af erfaringen med at se på tendenser og processer i samfundsudviklingen og øvelsen i at knytte individet på mikro-niveau til det omgivende samfund og globale processer.

Universitetspartnerne

Institut for Internationale studier ved Oslo Metropolitan University - OsloMet - er ansvarlig for studiet. Dette berettiger at studiet både giver retten til SU og statens udlandsstipendium, såfremt det kan indgå som en del af din bacheloruddannelse. Oslo Metropolitan University er en av Norges tredje største, med ca. 20 000 studerende og 2000 ansatte.

I Vietnam samarbejder vi med University of Danang University, som blandt andet sender udvalgte studerende til studiet.

             

Sproget er engelsk

Vi har studerende fra mange lande, og kan indkalde de bedste forelæsere fra hele verden. Du  vil i løbet af semesteret opleve at du bliver bedre i engelsk, både skriftligt og mundtligt - ordforrådet forøges. Dette vil du både kunne drage nytte af ved videre uddannelse og senere i arbejdslivet, da det bliver forventet at man kan kommunikere både på engelsk og dansk.

Ansøgningsprocessen

Hvis du har de nødvendige studiekompetencer, og ønsker at følge dette studie, udfylder du blot ansøgningsskemaet. Hvis der er ledige pladser det pågældende semester, sender vi dig et tilbud om en studieplads.  Du bekræfter studiepladsen ved at betale et depositum på 2000 DKK. Derefter modtager du løbende informationer frem til studiestart, således at du kan forberede din rejse og studie. Dette gælder blandt andet informationer om visum, bøger, pakning og SU og udlandsstipendier. Derudover er du selv ansvarlig for at få studiet godkendt ved dit eget universitet samt søge SU's Udlandsstipendium. Er du i tvivl om hvordan, kan du kontakte din studievejleder på universitetet eller Kulturstudiers kontor. 

Læs mere om ansøgningsprocessen

Hvorfor studere Udviklingsstudier i Vietnam?

 • du får værktøjer til at analysere og forstå udviklingsarbejde

 • du studerer udvikling i et udviklingsland

 • du lærer dermed at anvende akademiske teorier i den kontekst, du oplever i Vietnam 

 • du opnår 30 ECTS-point, som kan indgå i din bachelor

 • du kan søge om at få SU og Udlandsstipendium med

 • du opnår engelskkundskaber på et akademisk niveau 

 • du forbereder dig til det globale arbejdsmarked

 • du får hjælp til en enkel søgeproces og praktiske vejledninger fra Kulturstudier

 • du skaber en profil med eftertragtede kompetencer i udviklingsarbejde

 • du får medstuderende og venner fra andre lande og verdensdele

 • du udvikler en kompleks forståelse for internationale udviklingsspørgsmål

 • problemstillinger fra pensum bliver sat i relation til dine egne erfaringer

 • du får undervisning af anerkendte professorer fra hele verden

 • din horisont vil blive udvidet, og du vil efter endt studie mestre både nye faglige kundskaber såvel som evnen til at arbejde i forskellige miljøer

Mere om Vietnam som studiested

Har du spørgsmål?

Udfyld formularen nedenfor så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Tak. Du hører fra os inden tre arbejdsdage.

 

Instagram kan du finde studerendes billeder fra studiestederne.

Du kan også læse studerendes blogs fra studiestederne.

Besøg oss på Facebook, hvor du kan finde nyhedsopdateringer.